SPIE gaat voor duurzame samenwerking met Greenbridge

20-11-2012 — /europawire.eu/ — SPIE Belgium tekende zopas een partnership voor minstens 4 jaar met Greenbridge, het West-Vlaams wetenschapspark van de Universiteit Gent gelegen in de Oostendse achterhaven. Het is een broedplaats voor innovatie waar hoogtechnologische ondernemingen werken rond (ver)nieuwe(nde) energietechnologieën. Voor beide partijen is de meerwaarde van dit partnerschap voor de hand liggend: SPIE Belgium profiteert als integratiebedrijf van de kennis van Greenbridge dat op zijn beurt meerwaarde haalt uit het profiel van SPIE als integrator.

Natuurlijke samenwerking

Voor SPIE Belgium is het partnerschap met Greenbridge een natuurlijke samenwerking: de aanwezige R&D-bedrijven en kennisinstellingen in het gelijknamige Greenbridge incubatie- en innovatiecentrum op het wetenschapspark zijn vooral werkzaam op vlak van duurzame en hernieuwbare energie, duurzaam bouwen, en milieu- en ICT-toepassingen binnen die domeinen, waarin ook SPIE actief is.

Ahmed Bouzinab, Director Business Development van SPIE Belgium: “Als integratiebedrijf kan SPIE de kennis die het bij Greenbridge opdoet omtrent nieuwe technologieën (maar bv. ook evoluties in de wetgeving) meteen toepassen in zijn projecten. SPIE kan op deze manier perfect inschatten hoe optimaal ingespeeld kan worden op nieuwigheden in deze snel evoluerende markt.”

SPIE Belgium is ook een actieve partner, in de zin dat het zelf kan aangeven wanneer het meer wil weten over de evolutie van bepaalde technieken of trends in de markt. Verandert bijvoorbeeld de wetgeving inzake energie-efficiëntie van nieuwbouw, kan SPIE Belgium bij Greenbridge terecht voor een analyse van de impact die dit op zijn activiteiten zal hebben.

Netwerk van ‘Grijze Massa’

Door het lidmaatschap bij de in de incubator gevestigde energieledenvereniging Powerlink vzw, vervat in de samenwerkingsovereenkomst, krijgt SPIE Belgium meteen toegang tot een belangrijk netwerk, waar de juiste spelers met elkaar in contact komen.

Een laatste voordeel van deze samenwerking is dat Greenbridge rond bepaalde facetten, op aangeven van de SPIE-specialisten, opleidingen voor hen inricht in samenwerking met de Universiteit Gent en haar geassocieerde en naburige hogeschoolpartners. Hiervoor is de aanwezigheid van het energiekennisplatform van de Universiteit Gent in Greenbridge een meerwaarde.

SPIE Belgium krijgt ook een ‘Business Corner’ in de nieuwe vleugel van Greenbridge die medio 2013 de deuren opent. Hierdoor krijgt SPIE Belgium extra visibiliteit bij de meer dan 3000 (internationale) bezoekers die jaarlijks de Greenbridge site bezoeken. Een voorstelling van het bedrijf aan bijna afgestudeerde ingenieurs is dan weer interessant voor het recruteren van werknemers/onderzoekers.

Het brede netwerk en (inter)nationale karakter van Greenbridge, met o.a. de samenwerking met de incubator WSL (Waalse incubator voor ingenieurswetenschappen) is eveneens een belangrijk pluspunt voor SPIE Belgium.

Duurzaamheid en hernieuwbare energie zijn immers niet gebonden aan taal- of landgrenzen en zijn twee kernwaarden in alles wat SPIE doet. De voortdurende focus op cleantech maakt dan ook dat beide partijen in perfecte synergie kunnen samenwerken.

Kruisbestuiving

Ook voor Greenbridge is dit partnerschap een belangrijke stap. De samenwerking met SPIE Belgium kadert perfect binnen de visie en missie van Greenbridge. “Het is immers belangrijk voor Greenbridge om partners met verschillende profielen bij elkaar te brengen, zodoende de kruisbestuiving optimaal is voor alle partijen. Het opnemen van een integrator bij projectvoorstellen voor toegepast onderzoek kan de slaagkans immers verhogen” zegt Greenbridge- CEO Marianne Martens. Greenbridge legt hiermee alvast de link naar het onderzoeksluik.

Vanuit SPIE Belgium wordt, wat betreft de integratie van energietechnologieën, informatie aan Greenbridge gegeven over toekomstige opleidingsnoden. Greenbridge wordt hierdoor, mede door de aanwezige infrastructuur op de site, een draaischijf voor onderzoek, onderwijs en innovatie.

Door de samenwerking met SPIE Belgium, en het internationaal karakter van de SPIE Groep, wordt Greenbridge in het buitenland op de kaart geplaatst . Deze samenwerking laat toe om als dienstverleningsmodel voor grote en kleine bedrijven te fungeren.

Over Greenbridge

Greenbridge is het West-Vlaams wetenschapspark van de Universiteit Gent, gelegen in Oostende. Het is ook de thuisbasis van het gelijknamige Greenbridge incubatie- en innovatiecentrum dat onderdak biedt aan start-ups en spin-offs vooral actief in duurzame en hernieuwbare energie. Voor bedrijven die al een marktrijpe, innovatieve energietechnologie hebben is er de Greenbridge demonstrator (‘The Energy Box’), die de technologieën in de kijker plaatst, monitort en de bedrijven zelf coaching aanbiedt bij hun pril ondernemerschap. Voor mature R&D-bedrijven is er het wetenschapspark. In de incubator is ook het energiekennisplatform van de Universiteit Gent én de energieledenvereniging Power-link vzw gevestigd. Greenbridge legt zo op een vruchtbare manier de link tussen onderzoek, ondernemerschap en de overheid.

Over SPIE Belgium

SPIE Belgium is een filiaal van de Franse groep SPIE en is een onmiskenbare referentie op het vlak van vernieuwende technische installaties en diensten voor de industrie, de tertiaire sector en de infrastructuur. SPIE Belgium stelt meer dan 1.200 mensen tewerk in 9 vestigingen in België en 1 in Luxemburg. Het bedrijf integreert multitechnische oplossingen en diensten op het gebied van elektrotechniek, mechanica, klimaatbeheersing, energie, communicatienetwerken en infrastructuren. In 2011 realiseerde het bedrijf een omzet van 155 miljoen euro en voor 2012 verwacht men de kaap van de 175 miljoen te overschrijden

Info

Greenbridge
Marianne Martens
CEO
Tel. 059 24 27 30
Marianne.Martens@greenbridge.be

SPIE Belgium
Adeline Moerenhout
Communication Officer
Tel. 02 529 72 50
Gsm 0499 99 88 64
A.Moerenhout@SPIE.com

EDITOR'S PICK:

Comments are closed.