Ruszyła budowa bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli

TAURON Polska Energia oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpoczęły budowę największej w Polsce elektrociepłowni gazowej w Stalowej Woli. Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod inwestycję odbyło się 3 grudnia 2012 roku.

4-12-2012 — /europawire.eu/ — W Stalowej Woli powstaje nowoczesna jednostka gazowo-parowa o mocy 450 MWe. Blok będzie pracował w wysokosprawnej kogeneracji. Oprócz energii elektrycznej będzie wytwarzał ciepło w postaci gorącej wody na potrzeby komunalne i pary technologicznej dla pobliskich zakładów przemysłowych. Jednostka zostanie oddana do eksploatacji w 2015 roku. Blok finansowany jest w formule project finance. Zarządzać nim będzie spółka celowa Elektrociepłownia Stalowa Wola, w której PGNiG i TAURON Polska Energia posiadają po 50 procent udziałów. Inwestycja o wartości 1,6 mld zł finansowana jest ze środków własnych partnerów (ok. 25 proc.) oraz ze środków zewnętrznych (75 proc.) pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Rozbudowy i Rozwoju.

– Elektrociepłownia w Stalowej Woli jest jednym z elementów Strategii Pełnej Energii, którą konsekwentnie realizujemy. Strategii, która opiera się na nowoczesnych, wydajnych i precyzyjnie przemyślanych projektach energetycznych. Ta inwestycja to nie tylko element wzmocnienia sektora energetycznego, ale także modernizacja polskiej energetyki na miarę XXI wieku – mówi Mikołaj Budzanowski, minister Skarbu Państwa.

Inwestycja jest wspólnym przedsięwzięciem dwóch partnerów i znajduje potwierdzenie w ich strategiach. PGNiG chce pozyskać nowego, dużego odbiorcę gazu oraz rozwijać działalność w sektorze elektroenergetycznym.

– Rozpoczęcie budowy największej w Polsce elektrociepłowni gazowej dobrze wpisuje się w korzystną dla sektora gazowego sekwencję wydarzeń, z którą mamy do czynienia w ostatnich miesiącach. Obniżka cen, którą PGNiG uzyskało w negocjacjach z Gazpromem, postępująca liberalizacja rynku gazu i projektowane zmiany w prawie, wzmacniające wsparcie kogeneracji poprzez nowe, pomarańczowe certyfikaty, tworzą korzystne warunki dla rozwoju elektrociepłowni wykorzystujących gaz jako paliwo. PGNiG będzie budować nowe bloki, wykorzystując doświadczenia i rozwiązania stworzone podczas współpracy z Grupą TAURON przy projekcie w Stalowej Woli. To przykład dobrego współdziałania dużych polskich grup kapitałowych. Mam nadzieję, że nie jest to ostatnia inwestycja, przy której będziemy z powodzeniem współpracować – mówi Grażyna Piotrowska-Oliwa, prezes zarządu PGNiG SA.

TAURON realizuje odbudowę mocy wytwórczych, dywersyfikuje portfel i dąży do zwiększenia udziału energii ze źródeł własnych.

– Powstający blok o mocy 450 MWe jest jednym z kluczowym projektów zapisanych w strategii korporacyjnej TAURONA i będzie pierwszą jednostką gazową w Grupie. Nasze doświadczenia pokazują, że dostęp do własnych zdywersyfikowanych źródeł jest kluczowy. Produkcja energii z gazu, ze względu na atrakcyjne koszty budowy, krótki czas jej realizacji oraz niską emisyjność CO2, NOx i praktycznie brak emisji SOjest opłacalna – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej wysokosprawnej technologii oraz produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem możliwe będzie obniżenie kosztów wytwarzania oraz uzyskanie wsparcia w postaci certyfikatów.

Lokalizacja projektu oraz wybór technologii zapewniają jego konkurencyjność. Bezpośrednie sąsiedztwo inwestycji z gazociągiem należącym do Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System umożliwia szybkie przyłączenie bloku gazowo-parowego do sieci gazowej. Możliwość zastosowania otwartego układu chłodzenia z użyciem wody z Sanu pozwala na uzyskanie wyższej sprawności, niż miałoby to miejsce w przypadku zastosowania chłodni kominowych (zamkniętego układu chłodzenia). Dzięki budowie w bezpośrednim sąsiedztwie rozdzielni 220 kV – inwestycji Operatora Systemu Przesyłowego PSE-Operator – przyłączenie bloku gazowo-parowego do sieci elektroenergetycznej będzie tanie i szybkie. Dostawy paliwa za pomocą gazociągu, brak odpadów stałych, bardzo niska emisja gazów oraz pyłów do atmosfery powodują, iż projekt jest przyjazny dla środowiska.

Szacuje się, że blok w Stalowej Woli będzie wytwarzał rocznie około 3500 GWh energii elektrycznej, zużywając 600 mln m3 gazu. Projekt realizowany jest w formule „pod klucz” i obejmuje budowę bloku gazowo-parowego o mocy 450 MWe z członem ciepłowniczym z kompletną infrastrukturą oraz ze wszystkimi urządzeniami pomocniczymi i przyłączami.

Główny wykonawca inwestycji – Abener, należący do międzynarodowej grupy Abengoa -w październiku br. przekazał elektrociepłowni projekt podstawowy. W listopadzie – po przekazaniu projektów na wykopy, fundamenty i próg stabilizujący – rozpoczęły się prace ziemne i budowlane, a od początku grudnia trwają prace przy progu stabilizującym. Zostały zamówione turbina gazowa, turbina parowa oraz kocioł odzysknicowy. Zgodnie z harmonogramem w czwartym kwartale 2014 roku zakończy się montaż turbiny gazowej oraz turbiny parowej. Rozpoczęcie ruchu regulacyjnego zaplanowane jest na drugi kwartał 2015 roku, a przekazanie bloku do eksploatacji na połowę 2015 roku.

Wspólne przedsięwzięcie zainicjowane zostało podpisaniem 20 listopada 2008 roku przez TAURON Polska Energia. i PGNiG listu intencyjnego, w którym wyrażono wolę współpracy. Następnie zawarto porozumienie z 7 grudnia 2009 roku określające ramy projektu. W kolejnym kroku wynegocjowana została umowa realizacyjna, którą 7 maja 2010 roku podpisały cztery strony, tj. TAURON, Elektrownia Stalowa Wola (TAURON Wytwarzanie), PGNiG i PGNiG Energia. Umowa określiła sposób współpracy. W marcu 2011 roku spółki podpisały pakiet umów przesądzających o realizacji przedsięwzięcia:

– umowę o funkcjonowaniu Elektrociepłowni Stalowa Wola, zawartą pomiędzy TAURON Polska Energia, PGNiG, PGNiG Energia, Elektrownią Stalowa Wola oraz Elektrociepłownią Stalowa Wola,

– umowę wieloletniej sprzedaży energii elektrycznej zawartą pomiędzy PGNiG, PGNiG Energia, TAURON oraz Elektrociepłownią Stalowa Wola,

– umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego zawartą pomiędzy PGNiG a Elektrociepłownią Stalowa. Prowadzone przez Elektrociepłownię Stalowa Wola postępowanie przetargowe zakończyło się w kwietniu tego roku, co pozwoliło podpisać umowę z generalnym wykonawcą.

EDITOR'S PICK:

Comments are closed.