KESKO – Osakemerkinnät Keskon 2007C-optio-oikeuksilla

KESKO OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 30.10.2012 KLO 09.15 1(1)

30-10-2012 — /europawire.eu/ — Kesko Oyj:n vuoden 2007 optio-ohjelmaan perustuvilla 2007C-optio-oikeuksilla on merkitty 15.10.2012 mennessä yhteensä 26 038 uutta yhtiön B-osaketta. Merkityt osakkeet on tänään merkitty kaupparekisteriin.Koko merkintähinta 349 950,72 euroa kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.Merkintöjen seurauksena yhtiön B-osakkeiden määrä on noussut 66 939 173 osakkeeseen. Uudet B-osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsingissä yhdessä vanhojen B-osakkeiden kanssa keskiviikosta31.10.2012 alkaen.

2007C-optio-oikeuksilla on merkitty 15.10.2012 mennessä 26 038 uutta B-osaketta. Osakkeiden merkintähinta 2007C-optio-oikeuksilla on 13,44 euroa osakkeelta.

Merkintöjen jälkeen yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on noussut 98 676 180 osakkeeseen, joista A-osakkeita on 31 737 007 ja B-osakkeita 66 939 173. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen ääntä ja jokainen B-osake yhden äänen. Merkintöjen jälkeen yhtiön osakekannan tuottama äänimäärä on noussut 384 309 243 ääneen. Uusien B-osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajien oikeudet ovat alkaneet tästä päivästä lukien.

Optio-oikeudet perustuvat yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2007 päättämään vuoden 2007 optio-ohjelmaan. Optio-ohjelmassa on laskettu liikkeelle kolmena yhtä suurena eränä 2007A, 2007B ja 2007C yhteensä 3 000 000 optio-oikeutta. Yhdellä optio-oikeudella voi merkitä yhden yhtiön B-osakkeen osakkeiden merkintäaikana, joka on 2007B-optio-oikeuksilla 1.4.2011-30.4.2013 ja 2007C-optio-oikeuksilla 1.4.2012-30.4.2014. 2007A-optio-oikeuksien osakemerkintäaika on päättynyt.

Tehtyjen merkintöjen jälkeen 2007B-optio-oikeuksilla voi merkitä 996 250 B-osaketta ja 2007C-optio-oikeuksilla 968 862 B-osaketta.

Vuoden 2007 optio-ohjelman ehdot ovat tutustuttavissa Keskon internet-sivuilla www.kesko.fi. Optio-ohjelman ehdot on julkaistu myös pörssitiedotteena 26.3.2007.

Lisätietoja antaa konsernilakimies Jarkko Karjalainen, puhelin 010 53 22602.

Kesko Oyj

Merja Haverinen
viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

EDITOR'S PICK:

Comments are closed.