KGHM Polska Miedź S.A. wyniki pierwszego półrocza 2013 r.

20-8-2013 — /EuropaWire/ — KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła w pierwszym półroczu 2013 r. dobry wynik finansowy, pomimo spadku notowań miedzi i srebra oraz niższego kursu walutowego. Spółka zwiększa stan gotówki przy spłacie ponad 1 mld złotych kredytu i nakładach na inwestycje realizowanych zgodnie z planem.

Pomimo niższych od oczekiwanych notowań metali Spółka zrealizowała w pierwszym półroczu 53,8% zakładanego na rok 2013 poziomu wyników finansowych, osiągając zysk netto 1 mld 724 mln 946 tys. złotych. W tym okresie nastąpiło zwiększenie stanu gotówki o 116 mln złotych przy spłacie 1 037 mln złotych kredytów oraz inwestycjach zrealizowanych na poziomie 1 051 mln złotych. Jednocześnie nieznacznie zwiększyła się produkcja miedzi elektrolitycznej zarówno ze wsadów własnych, jak i ze wsadów obcych.

– KGHM tradycyjnie utrzymuje stabilny poziom produkcji – zapewnia Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. – Obecnie realizujemy programy inwestycyjne, które w przyszłości pozwolą na poprawę efektywności produkcji i obniżenie kosztów produkcji miedzi.

Do tych inwestycji należą między innymi modernizacja pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów, zmiana technologii urabiania urobku i drążenia chodników przy pomocy specjalnych kombajnów oraz pozyskiwanie energii ze źródeł własnych – bloki gazowo-parowe. W lipcu nastąpiło połączenie budowanego szybu SW-4 z poziomymi chodnikami ZG Polkowice-Sieroszowice na głębokości 1216 metrów. Nowy szyb umożliwi realizację planów eksploatacji złóż Głogowa Głębokiego Przemysłowego, ocenianych na ponad miliard ton rudy miedzi, poprawi także warunki pracy i bezpieczeństwo załogi KGHM.

O jedną trzecią zmniejszyła się EBITDA, co wynika głównie ze spadku cen miedzi i srebra, zmiany kursu walutowego oraz wyższego podatku od wydobycia niektórych kopalin.

-Pogorszenie wyników EBITDA spółki ograniczone zostało wyższym wolumenem sprzedaży, niższą wartością zużytych wsadów obcych i korzystniejszym wynikiem z tytułu różnic kursowych – wyjaśnia Włodzimierz Kiciński,

I wiceprezes KGHM Polska Miedź S.A. – Należy podkreślić, że skutecznie ograniczamy wzrost kosztów rodzajowych zależnych od spółki. Natomiast ze względu na pogorszenie warunków makroekonomicznych, spółka wnikliwie analizuje wszelkie dane pod kątem ewentualnej weryfikacji prognozy – dodaje Włodzimierz Kiciński.

Dobre wyniki osiąga KGHM International, głównie dzięki wzrostowi produkcji miedzi (o 6 proc.) oraz metali szlachetnych (o 17 proc.). Jednocześnie, w porównaniu z pierwszym półroczem 2012 roku, o 20 procent zmniejszył się jednostkowy koszt produkcji miedzi.

Projekt Sierra Gorda jest w połowie drogi do ukończenia budowy, należy spodziewać się przyspieszenia robót w najbliższych miesiącach. Harmonogram nadal przewiduje uruchomienie produkcji w 2014 roku.

Portfel wysokiej klasy projektów geologiczno-górniczych w różnych fazach rozwoju, które będą stopniowo uruchamiane w ciągu najbliższych lat (Głogów Głęboki Przemysłowy, Sierra Gorda, Victoria, Afton-Ajax) stanowi podstawę rozwoju grupy KGHM.

###

EDITOR'S PICK:

Comments are closed.