UGent-team Food2Know ontvangen in India

19-11-2012 — /europawire.eu/ — Het expertisecentrum Food2Know van de Universiteit Gent werd op 7 november ontvangen in India. Deze ontmoeting kadert binnen de Indo-Europese conferentie rond voeding en gezondheid, die in februari 2013 in Chennai zal plaatsvinden en is een voorbeeld van een vruchtbare samenwerking tussen Belgische bedrijven en die in de zogenaamde BRICK-landen.

Een zwakke Belgische economie versus een sterke economie in de BRICK-landen

Nagenoeg alle Europese kranten schrijven dagelijks over de zwakke economische prestaties van bedrijven met aanhoudende ontslagen als gevolg en de hiermee gepaard gaande ernstige politieke en sociale problemen. In de zogenaamde BRICK-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Korea) wordt vaak het tegenovergestelde vastgesteld en een zeer sterke economische groei genoteerd met toenemende welvaart.

Belgische voedingssector economisch interessant

Een kwaliteitsvolle en intensieve samenwerking vanwege onze bedrijven en instellingen met hun tegenhangers in deze landen leidt tot een verhoging van de export en handel, hetgeen een positieve impact heeft op onze handelsbalans en tewerkstelling.

Onder meer voeding is een economisch zeer interessante sector. Wereldwijd genieten de Belgische bieren, chocolade en andere producten een grote faam. Daarvan getuigden o.a. de lange rijen wachtenden voor een klein stukje Belgische chocolade tijdens de Shangai Expo in China, 2010.

Versterken van de economische en academische samenwerking rond voeding tussen België en India

Food2Know

De professoren Koen Dewettinck, Xavier Gellynck en Benedikt Sas van het expertisecentrum Food2Know van de UGent zijn al vele jaren actief in de BRICK-landen en hebben er uitstekende relaties opgebouwd met zowel universiteiten, bedrijven en overheden.

Food2Know groepeert onderzoekers van meer dan 35 laboratoria die verspreid zijn over 6 verschillende faculteiten van de Universiteiten Gent, Brussel en Antwerpen, de hogescholen HoGent en HoWest en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek.

Dit samenwerkingsverband verricht onderzoek langsheen de volledige voedingsketen; van veevoeding over voeding tot de algemene gezondheid van mens en dier.

Indo-Europese conferentie rond voeding en gezondheid

De jarenlange aanwezigheid van Food2Know in de BRICK-landen heeft geleid tot het organiseren van een Indo-Europese conferentie rond voeding en gezondheid in Chennai, India in februari 2013. De organisatie van de conferentie gaat uit van de UGent en drie vooraanstaande Indische universiteiten en instituten.

Deze conferentie heeft als doel zowel Indische als Europese instellingen en bedrijven samen te brengen, om zo tot een intensievere samenwerking te komen op het gebied van zowel handel als onderzoek. Zelfs nog voor deze conferentie plaatsvindt, zullen al overeenkomsten onderhandeld en afgesloten worden, bijvoorbeeld aangaande zuivelproductie, chocolade en landbouw.

Staatsontvangst UGent-team Food2Know

De regering in India waardeert deze inspanningen ten zeerste. Daarom konden de UGent-professoren rekenen op een warm staatsontvangst tijdens hun bezoek aan Tamil Nadu in India op 7 november, waar zowel de Indo-Europese conferentie als de eerste samenwerkingsovereenkomsten werden besproken.

De Universiteit Gent rekent op een talrijke deelname van de Belgische bedrijven en ondersteuning van de overheid aan deze conferentie, om zo de internationale samenwerking te versterken. Dit kan uiteindelijk resulteren in economische groei voor beide partijen.

###

Minister V. Moorthy, Prof. Xavier Gellynck, Prof. Koen Dewettinck en Prof. Benedikt Sas

Minister V. Moorthy, Prof. Xavier Gellynck, Prof. Koen Dewettinck en Prof. Benedikt Sas

Info

Prof. Benedikt Sas
Chief Business Officer Food2Know
Benedikt.Sas@UGent.be 
Gsm: 0477 60 84 68

Prof. Koen Dewettinck
Internationalisering en oprichter Cacaolab
Koen.Dewettinck@UGent.be
Gsm: 0474 26 47 36

Prof. Xavier Gellynck
Agri-Food Marketing & Ketenbeheer
Xavier.Gellynck@UGent.be 
Gsm: 0478 22 10 32

EDITOR'S PICK:

Comments are closed.