WeSC: Försäljningen för Q2 uppgick till 100 MSEK motsvarande en tillväxt på 30 procent

8-11-2012 — /europawire.eu/ — WeSC:s försäljning under det andra kvartalet som avslutades den 31 oktober 2012 för det förkortade verksamhetsåret 2012 (maj – december 2012) uppgick till drygt 100 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om cirka 30 procent jämfört med en försäljning om 77 MSEK för kvarvarande enheter, dvs exklusive den nu utlicensierade återförsäljarverksamheten i USA, motsvarande period föregående år. Försäljningen under de första sex månaderna uppgick till 170 MSEK jämfört med 175 MSEK för kvarvarande enheter motsvarande period föregående år.

”Vi har haft ett försäljningsmässigt bra kvartal och är nöjda med att kunna uppvisa tillväxt för kvartalet. Den nu utlicensierade amerikanska återförsäljarverksamheten har under perioden även den haft en positiv utveckling. Som tidigare kommunicerats är vår likviditetssituation fortsatt påverkad av att våra distributörer i södra Europa har det besvärligt med krediter etc. vilket har lett till en del sena betalningar. Vi arbetar med att lösa denna situation på såväl kort som lång sikt.” säger WeSC:s VD Greger Hagelin.

Resultatet och bolagets fullständiga delårsrapport för de första sex månaderna för det förkortade räkenskapsåret 2012 (maj – december 2012) är planerad att offentliggöras den 12 december 2012.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Verksamhetsfrågor:         Greger Hagelin, Verkställande direktör, +46 7 071 30 331

Aktieägarfrågor:               Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 545 01 750

WeSC är ett varumärke som har sina rötter i skateboardkulturen och som arbetar med design, produktion och försäljning av kläder och accessoarer inom segmentet “streetfashion”. Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i över 2 600 butiker via distributörer och licenstagare i 20 länder samt med egen distribution i Sverige, England, Danmark, Tyskland och Österrike. WeSC:s aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.

Denna information skickades av Cision http://www.cision.com

EDITOR'S PICK:

Comments are closed.