Universiteit Gent organiseert internationale workshop omtrent kennisuitwisseling inzake kansengroepen

22-11-2012 — /europawire.eu/ — Op 21 en 22 november vindt aan de Universiteit Gent een internationale workshop omtrent de instroom van kansengroepen in het Hoger Onderwijs plaats. Deze workshop kadert in het project ExpandO.

ExpandO

De UGent leidt sinds april het Europese project ExpandO. Doel van dit project is kennis uitwisselen tussen instellingen in verschillende Europese landen om tot een verhoogde instroom van studenten uit kansengroepen te komen.

In het kader van dit project organiseert de UGent een workshop waar vertegenwoordigers van verschillende landen, organisaties en instellingen zullen discussiëren over de uitdagingen waarmee zij zich geconfronteerd zien en mogelijke oplossingen.

Deze workshop is het eerste zogehete peer learning event in het kader van het ExpandO project.

Praktisch

Woensdag 21 en donderdag 22 november in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent

Programma en inschrijven

Info

Website ExpandO

EDITOR'S PICK:

Comments are closed.