UGent digiMeter-rapport: Vlaming gebruikt meer digitale media dan ooit tevoren

GHENT, 14-Jan-2016 — /EuropaWire/ — Vlamingen doen geen afstand van klassieke media zoals tv en sms, maar gebruiken een overvloed aan schermen om ‘over-the-top’-internetdiensten zoals Netflix, Facebook Messenger en WhatsApp aan hun digitale consumptiepatroon toe te voegen.

Risico op ‘digibesitas’

Dat is één van de vaststellingen van het nieuwe iMinds digiMeter-rapport, een jaarlijkse enquête bij meer dan 2.000 Vlamingen omtrent hun mediabezit en -gebruik. Smartphones maken integraal deel uit van die digitale levensstijl (bijna zeven op tien van de ondervraagden heeft er ondertussen eentje op zak), maar tegelijkertijd zien onderzoekers van iMinds – UGent de kiem ontstaan voor een mogelijke ‘digibesitas’. We lopen immers steeds meer tegen de grenzen aan van de hoeveelheid informatie die we in de loop van een dag kunnen verwerken, en we moeten leren met die nieuwe realiteit om te gaan.

4 op de 5 van de Vlamingen heeft minstens drie schermen in huis, smartphone-bezit piekt

Het ‘multiscreen’-fenomeen (de beschikbaarheid van meerdere schermen binnen één gezin – zoals tv, laptop, desktop, tablet en/of smartphones) is al langer aan een opmars bezig in Vlaanderen. En die trend zet zich duidelijk voort in 2015: 79% van de Vlamingen heeft ondertussen minstens drie schermen in huis, en ruim een kwart beschikt zelfs over de vijf schermen waarnaar digiMeter polst.
“De exponent van die multiscreen-trend, is de sterke stijging van het aantal smartphones in Vlaanderen,” zegt prof. Lieven De Marez (iMinds – UGent). “Bijna zeven op tien Vlamingen heeft vandaag een smartphone op zak, een stijging met bijna 13% in vergelijking met 2014. Het aantal  Vlamingen dat binnen het gezin toegang heeft tot een tablet (gestegen van 56% naar 58%) lijkt dan weer zijn plafond bereikt te hebben. De Vlaming grijpt vandaag dus in toenemende mate naar zijn smartphone voor het consulteren van zijn favoriete diensten (sociale media, opzoeken van informatie, online bankieren, enz.). Waar tablets tot voor kort een voorsprong hadden door hun groter scherm, merken we dat de gebruikservaring van smartphones een belangrijke, positieve evolutie heeft doorgemaakt.”

“Over-the-top on top”: Vlaming gebruikt meer digitale media dan ooit tevoren

Een andere vaststelling is dat de klassieke media het goed blijven doen. Zo heeft 86% van de Vlamingen een abonnement voor digitale televisie (status quo ten opzichte van 2014), en geeft 78% van de ondervraagden aan op dagelijkse basis hun tv-toestel te gebruiken om naar hun favoriete tv-programma’s te kijken (ook dat is een status quo in vergelijking met vorig jaar). Daarnaast zien we dat 70% nog steeds dagelijks sms’jes verstuurt (ook dit aantal blijft stabiel).
Maar tegelijkertijd wijst de digiMeter-studie uit dat mensen steeds meer gebruik maken van ‘over-the-top’-internetdiensten zoals Netflix (goed voor zo’n 150.000 betalende Vlaamse abonnees, en een veelvoud aan gebruikers die ondertussen met Netflix hebben kennisgemaakt), Facebook Messenger (dagelijks gebruikt door bijna 40% van de ondervraagden) en WhatsApp (dagelijks gebruikt door ongeveer 25% van de Vlamingen).

“En dat lijkt hier en daar alvast aanleiding te geven tot een aantal praktische problemen. De resultaten van ons digiMeter-onderzoek lijken immers te wijzen op het ontstaan van een mogelijke vorm van ‘digibesitas’, veroorzaakt door een overmatig gebruik van digitale media,” aldus prof. De Marez. “Zo zien we dat een sterk stijgend aantal Vlamingen aangeeft dat deze activiteiten heel erg tijdrovend en soms zelfs ‘verslavend’ zijn.”

Het gaat voornamelijk om twintigers en jonge dertigers die in een nieuwe levensfase zijn aanbeland: de voorbije jaren (tijdens hun tienerjaren en studententijd) konden zij ongebreideld gebruik maken van alle digitale content en apps die (vaak gratis) online beschikbaar zijn. Vandaag hebben zij echter een fulltime job en een gezin, en worden ze voor de eerste keer echt geconfronteerd met tijdsbeperkingen – wat veel druk met zich meebrengt. De volgende jaren willen we dan ook observeren hoe zij met die problematiek omgaan. We zijn nu al een kleine onderstroom op het spoor van Vlamingen die om die reden hun smartphone of Facebook-account vaarwel zeggen,” besluit hij.

Over digiMeter

Het digiMeter-rapport is een initiatief van de iMinds Living Labs en haar onderzoekers binnen de vakgroep Media & ICT (MICT) van iMinds – UGent. De iMinds digiMeter wordt geproduceerd op basis van zelf-gerapporteerde data uit een enquête die elk jaar wordt voorgelegd aan een statistisch representatieve groep van meer dan 2.100 Vlamingen vanaf 15 jaar. De data worden gebruikt in het kader van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, en worden dus niet vrijgegeven voor commerciële doeleinden. Meer info op de website.

Info

Een samenvatting van het digiMeter 2015-rapport kan worden gedownload.
Het volledige rapport is beschikbaar op .

Prof. Lieven De Marez
iMinds – MICT – UGent (vakgroep Communicatiewetenschappen)
Gsm 0486 06 54 48

SOURCE: Universiteit Gent

EDITOR'S PICK:

Comments are closed.