Succesvolle prijszetting van KBC’s eerste benchmarkuitgifte van obligaties, gedekt door Belgische hypotheekleningen

Vandaag lanceerde KBC met veel succes een benchmarkuitgifte van door hypotheekleningen gedekte obligaties, voor KBC de eerste emissie van zulke gedekte obligaties.

11-12-2012 — /europawire.eu/ — De emissie van gedekte obligaties voor een bedrag van 1,25 miljard euro komt op 11 december 2017 op vervaldag en levert een jaarlijkse betaalbare coupon op van 1,125% op jaarbasis. De prijszetting gebeurde tegen een re-offer spread op euro mid swaps van 30 basispunten. Dat leverde een uitgifteprijs op van 99,638%.

DEUTSCHE BANK, DZ BANK, GOLDMAN SACHS, KBC en NATIXIS traden op als joint bookrunners

Op 19 november 2012 maakte KBC zijn plannen bekend voor een eerste uitgifte van gedekte obligaties, gedekt door Belgische hypotheekleningen. Die bekendmaking volgde op een uitvoerig communicatieproces en een pan-Europese roadshow voor institutionele beleggers van 22 tot 28 november 2012.

De uitgifte werd erg goed door de markten onthaald. Ze biedt immers geografische diversificatie voor beleggers in gedekte obligaties. Als laatste Europese land heeft België nu namelijk ook een wetgeving op gedekte obligaties. De gedekte obligaties kregen van Moody’s en Fitch de rating Aaa/AAA en ze voldoen aan UCITS en CRD.

De emissie van vandaag versterkt de reputatie van KBC als een toonaangevende emittent op de Belgische obligatiemarkt. Het biedt KBC ook de gelegenheid zijn beleggersbasis en de financieringsmix en –bronnen op lange termijn verder te diversifiëren met gedekte obligaties.

Distributie
Het orderboekje bereikte 5,2 miljard euro bij 200 betrokken beleggers.

Er werd een goede geografische spreiding over Europa bereikt. De vraag per land (na allocatie) was als volgt: Duitsland/Oostenrijk (43%), Benelux (20%), Scandinavië (12%), Frankrijk (11%), Verenigd Koninkrijk (8%), Zwitserland (3%), Zuid-Europa (1%), andere landen (2%).

De spreiding (na allocatie) volgens beleggerstypes was als volgt: de banken waren de meest actieve beleggers (48%), gevolgd door vermogensbeheerders (36%), centrale banken (3%), verzekeringsmaatschappijen (3%), pensioenfondsen (4%) en anderen (6%).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Wim Allegaert, directeur Investor Relations, KBC-groep
Tel. +32 2 429 40 51 e-mail wim.allegaert@kbc.be

Viviane Huybrecht, directeur Communicatie Groep en woordvoerster KBC Groep NV Tel. +32 2 429 85 45 e-mail pressofficekbc@kbc.be

Belangrijke informatie
Dit bericht vormt geen aanbod tot het verkopen van of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het kopen van de gedekte obligaties en ze zullen niet verkocht worden in een rechtsgebied waar zo’n aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn vóór de registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie ervan volgens de effectenwetgeving van het betreffende rechtsgebied.

Deze mededeling mag niet verspreid worden, ook niet indirect, in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Japan, Zwitserland of een ander rechtsgebied waar dat een inbreuk zou vormen op de wetgeving. De gedekte obligaties worden niet aangeboden in de Verenigde Staten van Amerika.

Berichten of informatie over de gedekte obligaties mogen niet onder het publiek verspreid worden als er niet is voldaan aan de wettelijke voorschriften. KBC Bank is niet aansprakelijk voor het niet naleven van de toepasselijke wettelijke voorschriften door andere personen.

KBC Groep NV
Havenlaan 2 – 1080 Brussel
Viviane Huybrecht:
directeur
Communicatie Groep en
Persdienst /woordvoerster
Tel. 02 429 85 45

Persdienst
Tel. 02 429 65 01
Fax 02 429 81 60
E-mail:pressofficekbc@kbc.be

EDITOR'S PICK:

Comments are closed.