Straty na handlu gazem ziemnym głównym powodem obniżenia przez Moody’s ratingu dla PGNiG SA

30-11-2012 — /europawire.eu/ — W związku z opublikowanym 20 listopada br. przez agencję ratingową Moody’s komunikatem dotyczącym obniżenia oceny kredytowej PGNiG z „Baa1″ na „Baa2″ z perspektywą negatywną, Zarząd PGNiG SA informuje, że sytuacja płynnościowa Spółki jest bezpieczna.

Potrzeby finansowe Spółki w związku z realizacją programu inwestycyjnego w 2012 i 2013 są zaspokojone, szczególnie po podpisaniu aneksu do Kontraktu jamalskiego skutkującego znacznie korzystniejszymi warunkami cenowymi w kontrakcie długoterminowym na dostawę gazu. Fakt ten został wzięty pod uwagę przez Agencję Moody’s, która odnotowała wysiłki PGNiG mające na celu poprawę efektywności operacyjnej. Jednocześnie Agencja zauważyła, iż pozytywne oddziaływanie aneksu na przyszłe wyniki PGNiG będzie uzależnione od ustalenia poziomu cen dla odbiorców końcowych gazu ziemnego.

Głównym powodem obniżenia ratingu dla PGNiG było pogorszenie wyniku operacyjnego za dziewięć miesięcy 2012 roku wobec poziomu z 2011 roku, spowodowane ujemną marżą na obrocie gazem oraz zwiększenie poziomu zadłużenia związane z przejęciem PGNiG Termika. Agencja zwróciła ponadto uwagę na niepewność, co do przyszłego kształtu rynku gazu w Polsce i możliwego negatywnego wpływu tej sytuacji na wyniki Spółki. Moody’s uwzględniła także zmieniający się profil ryzyka PGNiG, wynikający ze zwiększonych nakładów Spółki na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów, czyli segment działalności nieregulowanej, który dodatkowo może zostać obciążony w Polsce projektowanym podatkiem od wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej.

Według Zarządu PGNiG utrzymanie solidnego ratingu inwestycyjnego jest ważne, szczególnie w świetle prowadzonych inwestycji zwiększających bezpieczeństwo energetyczne państwa, ponieważ w istotny sposób wpływa na możliwość realizacji oraz koszt finansowania tych inwestycji. W związku z tym Zarząd PGNiG oczekuje, iż odpowiednie decyzje związane z ceną paliwa gazowego, a także uruchomienie produkcji na nowych złożach poprawią wskaźniki finansowe Spółki, co w konsekwencji będzie miało pozytywny wpływ na ocenę kredytową.

Mając na uwadze konieczność poprawy sytuacji finansowej Spółki, Zarząd optymalizuje koszty. Od zeszłego roku znacząco zwiększono import tańszego gazu z kierunku zachodniego i południowego (np. w I półroczu 2012 roku sprowadzono o 700 mln m3 więcej z tych kierunków niż w analogicznym okresie 2011 roku). Dodatkowo już w końcu 2011 roku podjęto działania restrukturyzacyjne w Grupie Kapitałowej PGNiG, które objęły między innymi: spółki budowlano-montażowe i Centralę Spółki, natomiast od 1 września 2012 roku także Oddziały Obrotu Gazem oraz Oddziały Sektora Górniczego.

Joanna Zakrzewska
Rzecznik Prasowy PGNiG SA

EDITOR'S PICK:

Comments are closed.