Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. (SPP) bude schopný dodávať plyn aj v prípade obmedzenia dodávok

BRATISLAVA, 15-8-2014 — /EuropaWire/ — Na pôde Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. (SPP) dnes predstavitelia SPP a Eustream prezentovali predsedovi vlády SR a ministrovi hospodárstva SR pripravenosť zabezpečiť spoľahlivé dodávky plynu v prípade ich obmedzenia alebo zastavenia. Premiér o toto stretnutie požiadal pre zhoršenie geopolitickej situácie v súvislosti s Ukrajinou.

SPP vývoj situácie dôkladne monitoruje a zodpovedne pripravuje alternatívy pre scenáre, ktoré zvažuje Európska komisia. Pre všetky zvažované scenáre však platí, že SPP, ako kľúčový dodávateľ zemného plynu na Slovensku, a zároveň dodávateľ poslednej inštancie, má pre prípadné obmedzenie dodávok plynu k dispozícii viacero nástrojov pre zabezpečenie plynulého zásobovania všetkých svojich zákazníkov. Bezpečnosť dodávok plynu pre všetkých zákazníkov je pre SPP najvyššia priorita.

K dnešnému dňu SPP disponuje zásobami plynu v podzemných zásobníkoch na území Slovenskej republiky v objeme 1,36 mld. m3. K 1. septembru 2014 budú zásobníky naplnené na úroveň 1,43 mld. m3.  Objem uskladneného plynu len v zásobníkoch tak bude postačovať na pokrytie spotreby všetkých zákazníkov SPP na približne 5 mesiacov. Treba poznamenať, že  SPP má pre svojich zákazníkov uskladnený podstatne vyšší objem zásob plynu ako je 30 dní, ktoré dodávateľom plynu v SR ukladá legislatíva.

V prípade pretrvávania obmedzenia dodávok dlhšiu dobu, SPP bude aktívne nakupovať zemný plyn na spotových trhoch a reverzným tokom smerom z Českej republiky a Rakúska bude tento plyn prepravený na Slovensko. Reverzný tok je technicky pripravený na prípadné spustenie v priebehu niekoľkých hodín. V takomto prípade bude SPP schopný pokryť potreby svojich zákazníkov aj v prípade prerušenia dodávok na 6 mesiacov, čo je najhorší scenár, s ktorým počíta Európska komisia.

SPP je tiež pripravený rokovať aj so zahraničnými spoločnosťami, ktoré majú uskladnený plyn v zásobníkoch na území Slovenska, s cieľom jeho využitia pre potreby slovenských odberateľov.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) (www.spp.sk) je energetická spoločnosť a spoľahlivý dodávateľ energií a služieb. SPP priamo nadväzuje na viac ako 150-ročnú tradíciu plynárenstva na Slovensku. Víziou spoločnosti je byť jednou z vedúcich energetických skupín v strednej a východnej Európe so silnou dôverou zákazníkov a obchodných partnerov. SPP poskytuje spoľahlivé a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby na Slovensku aj na medzinárodných trhoch. Spoločnosť ponúka riešenia pri úspore energií a podporuje iniciatívy zamerané na trvalo udržateľný rozvoj. Akcionárom SPP je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.Rýchly kontakt pre novinárov

Peter Bednár, hovorca SPP, +421 2 6262 4161

press@spp.sk
EDITOR'S PICK:

Comments are closed.