Tag Archives: придобивания и сливания

i5invest открива офис в България

(PRESS RELEASE) СОФИЯ, 21-Януари-2019 — /EuropaWire/ — От януари 2019 i5invest, водеща международна консултантска компания със седалище във Виена, започна да предлага услугите си в сферата на корпоративното развитие и в България – петата държава с установено присъствие. Стъпването на българския … Read the full press release