Tag Archives: инвестиции

i5invest открива офис в България

(PRESS RELEASE) СОФИЯ, 21-Януари-2019 — /EuropaWire/ — От януари 2019 i5invest, водеща международна консултантска компания със седалище във Виена, започна да предлага услугите си в сферата на корпоративното развитие и в България – петата държава с установено присъствие. Стъпването на българския … Read the full press release

Райфайзенбанк България и ЕБВР подписаха втора кредитна линия в рамките на българската Програма за енергийна ефективност и възобновяема енергия КЛЕЕВИ

Финансиране за инвестиции на българския бизнес в устойчива енергия 16-4-2013 — /europawire.eu/ — „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД и Европейската банка за възстановяване и развитие („ЕБВР“) подписаха втора кредитна линия в рамките на българската Програма за енергийна ефективност и възобновяема енергия (“КЛЕЕВИ”). Това … Read the full press release