Największa w Polsce kopalnia ropy i gazu Lubiatów oficjalnie otwarta

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oficjalnie otworzyło 29 lipca 2013 roku  kopalnię ropy naftowej i gazu ziemnego Lubiatów. Jest to największa inwestycja w branży wydobywczej w Polsce w ciągu ostatnich lat. W tym ważnym wydarzeniu  dla PGNiG, ale i polskiej gospodarki, wziął udział Pan Donald Tusk, Premier RP oraz Pan Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa.

9-8-2013 — /EuropaWire/ — PGNiG, dzięki pracy kopalni Lubiatów, zwiększy krajowe wydobycie ropy naftowej i kondensatu z obecnych ok. 500 tys. ton do ok. 800 tys. ton rocznie. Wydobywany przy okazji eksploatacji ropy naftowej gaz ziemny (rocznie ok. 100 mln m sześc.) będzie wykorzystany m.in. do zasilania elektrociepłowni w Gorzowie Wielkopolskim, a także elektrociepłowni działającej na potrzeby  kopalni.

Gaz i ropa naftowa wychodzą na powierzchnię i stają się znakiem firmowym tej części Polski. Te trzy złoża (Lubiatów-Miedzychód-Grotów) to oczywiście nie są złoża, które pozwolą nam na pełną samodzielność energetyczną, ale z całą pewnością, tak nowoczesne zakłady jak ta kopalnia ropy i gazu, jedna z najnowocześniejszych w Europie, to bardzo ważne uzupełnienie naszej energetycznej mieszanki, w której mamy do czynienia z surowcami importowanymi, ale także coraz częściej z surowcami krajowymi. Bardzo bym chciał, aby ten zakład, który od pewnego czasu już pracuje, a dzisiaj doczekał się oficjalnego otwarcia, był symbolem tej coraz wyraźniejszej samodzielności energetycznej. Polska staje się państwem ambitnym i odważnym, także dzięki temu, że energetyczna samodzielność staje się faktem – powiedział Prezes Rady Ministrów Donald Tusk.

Budujemy nowoczesne zakłady mimo poważnych problemów, jakie przeżywa Europa i świat. Nie ma lepszego lekarstwa na kryzys i na zwątpienie niż przykłady takie jak tu, w Lubiatowie. Przykłady, że można budować, można przełamywać pesymizm, niewiarę ludzi – dodał premier. Wyraził także nadzieję, że polskiej ropy i polskiego gazu będzie wydobywanych coraz więcej. Będziemy poszukiwali i eksplorowali nasze złoża wszędzie, gdzie będzie to opłacalne – zapowiedział Donald Tusk.

Dzisiaj pokazujemy, że polska myśl inżynieryjna i budowlana oraz polskie zdolności do organizacji pracy przynoszą efekty. Mają one wymiar realizacji polityki państwa, która stawia sobie za cel niezależność energetyczną. Dzięki takim inwestycjom gospodarka kraju staje się bezpiecznym okrętem na wzburzonych falach kryzysu w Europie. Dajemy tym samym przykład, że możemy się dobrze organizować. Chciałbym, aby był on kolejnym dowodem na to, że jeśli chcemy to potrafimy – powiedział minister skarbu Włodzimierz Karpiński.

Uruchomienie eksploatacji z kopalni Lubiatów oznacza dla PGNiG umocnienie pozycji lidera w branży wydobywczej w Polsce.  Znaczne  zwiększenie wydobycia ropy naftowej korzystnie wpłynie na wyniki finansowe Spółki. To dobra informacja dla akcjonariuszy – podkreśla Jerzy Kurella, p.o. Prezesa Zarządu PGNiG SA.

Zagospodarowanie złóż Lubiatów, Międzychód, Grotów (LMG) jest ważnym krokiem w kierunku zwiększenia wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego przez PGNiG SA oraz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Złoża Lubiatów, Międzychód, Grotów (LMG) należą do największych w Polsce. Udokumentowane zasoby wydobywalne ropy naftowej z tych złóż wynoszą ok. 7,25 mln ton, a gazu ziemnego ok. 7,3 mld m3.

Inwestycja zwana „Projektem LMG” obejmuje zagospodarowanie gazu ziemnego i ropy naftowej z 14 odwiertów. W ramach inwestycji zagospodarowano odwierty na złożach ropy i gazu, a także wybudowano instalacje przyodwiertowe, rurociągi kopalniane łączące poszczególne odwierty z Ośrodkiem Centralnym Lubiatów oraz rurociągi do terminalu ekspedycyjnego Wierzbno.

Kopalnia ropy naftowej i gazu ziemnego Lubiatów jest jedną z najnowocześniejszych w Europie. Projektując ją zastosowano najnowsze rozwiązania technologiczne i systemy nadzorujące, które znacznie przewyższają wymogi środowiskowe. Należą do nich np.: wysokosprawna instalacja odsiarczania gazu, automatyczny  system detekcji wycieku na rurociągach przesyłowych, system monitoringu powietrza oraz zastosowanie na strefach flar z zamkniętą komorą spalania.

Kopalnia i odwierty znajdują się na terenie dwóch gmin – Drezdenko (Lubuskie) i Międzychód (Wielkopolska). Dla obu samorządów uruchomienie inwestycji PGNiG na ich terenie oznacza istotne wpływy do budżetów gmin z tytułu podatków oraz opłat eksploatacyjnych. Realizacja tego przedsięwzięcia umożliwiła też utworzenie około 100 nowych miejsc pracy.

Wartość inwestycji to 1,7 mld zł brutto. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum w składzie: PBG SA, Tecnimont KT S.p.a., Thermodesign Engineering Ltd.

Joanna Zakrzewska
Rzecznik Prasowy

###

EDITOR'S PICK:

Comments are closed.