Helena Bragd bliver administrerende direktør for Becton Dickinson i Norden

Helena_Bragd_EuropaWire

OXFORD, 17-12-2015 — /EuropaWire/ — Helena Bragd tillsätts som vd för Becton, Dickinson and Companys (BD) affärsenhet BD Nordics. Helena har över 20 års erfarenhet som chef inom farmaceutisk och medicinteknisk verksamhet hos välkända aktörer inom branschen, bland annat ResMed, Novartis, Johnson and Johnson och Eli Lilly.

Helena utses till vd för affärsenheten i samband med att man omstrukturerar BDs verksamhet med syfte att göra den nordiska regionen mer oberoende. Planen är att i högre grad sätta fokus på lokala behov och utöka företagets verksamhet inom diabetesvård, infektionssjukdomar, läkemedelshantering, hälsoscreening, säkerhet för sjukvårdspersonal och andra strategiska sektorer.

Helena Bragd: “Jag ser mycket fram emot att åta mig den här ledande funktionen hos BD Nordics. För det första för att det är en affärsenhet med en ny roll men även eftersom BD nyligen har genomfört ett antal viktiga förvärv som kompletterar deras redan starka portfölj. Det innebär att vi kan erbjuda kompletta helhetslösningar, primärt för att skydda patientsäkerheten både när det gäller infektionsprevention och läkemedelshantering genom hela den kliniska processen och behandlingsprocessen. Vårdrelaterade infektioner, särskilt de som orsakas av antibiotikaresistenta sjukdomsframkallande mikroorganismer, är till exempel ett växande problem i Norden. En mycket viktig del av arbetet mot antibiotikatolerans är snabba screeningmetoder, till exempel för att skilja mellan virus och bakterier, så att sjukvårdspersonalen snabbt kan välja den mest lämpliga behandlingen.

“Dessutom ligger vi långt framme när det gäller att hjälpa sjukvårdsorganisationer skapa en säker arbetsmiljö, bland annat genom att skydda personalen från potentiellt dödliga infektioner som HIV och hepatit C, som kan orsakas av stickskador med använda nålar. Där bidrar vi genom att främja en ökad användning av säkra produkter med nålskyddsmekanismer.

Det övergripande målet för vår nordiska verksamhet är att hjälpa människor leva hälsosammare liv. Som ledande aktör inom områden som är särskilt relevanta i alla de fyra nordiska länderna planerar vi att ta en mer aktiv och strategisk roll när det gäller att hjälpa sjukvårdsorganisationer klara sina operativa och kliniska utmaningar och optimera en effektiv patientbehandling.”

Ender

För mer information, vänligen kontakta, Medica Comms:

eller: BDNordics@medicacomms.com
eller: bd_denmark@medicacomms.com

About BD
BD is a leading global medical technology company that develops, manufactures and sells medical devices, instrument systems and reagents. The Company is dedicated to improving people’s health throughout the world. BD is focused on improving drug delivery, enhancing the quality and speed of diagnosing infectious diseases and cancers, and advancing research, discovery and production of new drugs and vaccines. BD’s capabilities are instrumental in combating many of the world’s most pressing diseases. Founded in 1897 and headquartered in Franklin Lakes, New Jersey, BD employs approximately 29,000 associates in more than 50 countries throughout the world. The Company serves healthcare institutions, life science researchers, clinical laboratories, the pharmaceutical industry and the general public. For more information, please visit www.bd.com

The Danby Building,
Edmund Halley Road
Oxford
www.bd.com

SOURCE: Becton Dickinson

Follow EuropaWire on Google News
EDITOR'S PICK:

Comments are closed.