Forse subsidie nieuw datacentrum Euclid Satelliet

26-12-2012 — /europawire.eu/ — Aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt een nieuw wetenschappelijk dataverwerkingscentrum voor sterrenkundig onderzoek opgericht. Het datacentrum zal de Euclid-missie van de European Space Agency ondersteunen.

De Euclid Satelliet wordt gelanceerd in 2020 en zal een groot deel van het heelal observeren met behulp van zeer gedetailleerde optische en nabij-infrarode waarnemingsapparatuur. De eigenschappen van miljarden sterrenstelsels, verspreid over een groot gedeelte van het uitdijende heelal, kunnen daarmee zeer gedetailleerd in kaart gebracht worden.  De observaties kunnen bijdragen aan het oplossen van één van de grootste mysteries in de sterrenkunde: de aard en betekenis van donkere materie en donkere energie.

Met het datacentrum is een bedrag van 6,5 miljoen euro gemoeid aan personele kosten. Hiervan hebben NOVA, SRON en de RUG gezamenlijk 4 miljoen bijeengebracht. De overige 2,5 miljoen wordt gefinancierd door de deelnemende kennisinstituten van de RUG (Target, CIT en het Kapteyn Instituut voor Sterrenkunde).

Het datacentrum wordt ingericht in het CIT en zal gebruik maken van de hardware infrastructuur van Target. Het wordt bemand door personeel van dit kennisinstituut.

Voor meer informatie: nieuwsbericht Target

###

EDITOR'S PICK:

Comments are closed.