Försäljningen i K-affärerna i Österbottens region utvecklas

K-gruppens försäljning utan skatter uppgick till 359,2 miljoner euro i Österbotten under årets nio första månader. Sammanlagt ökade försäljningen på alla varuområden med 4,3 %.  Av dessa uppvisade mathandeln bäst uppgång i försäljningen. Även K-gruppens järnhandel uppvisar en jämn försäljningsökning i Österbotten.

POHJANMAA, 25-10-2012 — /europawire.eu/ — Mathandeln har utvecklats i synnerhet i och med nya och förnyade butiker. Under de senaste två åren har nya K-affärer öppnats i Seinäjoki, Vasa, Jakobstad, Jalasjärvi och senast öppnades en K-citymarket i Kauhajoki i våras.

K-köpmännen har lyssnat till kunderna när de har utvecklat sortimentet och även nyheter erbjuds kontinuerligt. Utbudet av närmat har utökats i K-affärerna och ett exempel på detta är det speciella Närmatstorg som finns på K-citymarket Päivölä i Seinäjoki. Kundernas val och respons påverkar direkt sortimentet i K-mataffärerna.

Keskos detaljförsäljning utan skatter i Österbotten 1-9/2012:

  • Mathandeln, 195,7 miljoner euro, 5,8 %
  • Specialvaruhandeln, 65,4 miljoner euro, 2,3 %
  • Järn- och lantbrukshandeln, 98,2 miljoner euro, 3,0 %
  • Totalt, 359,2 miljoner euro, 4,3 %.

K-Plussa-hushållens antal ökar fortsättningsvis

Antalet K-Plussa-hushåll ökar fortsättningsvis i Österbotten. I slutet av september var antalet K-Plussa-hushåll sammanlagt 142 445 i landskapen Södra Österbotten och Österbotten. Över 87 % av hushållen i regionen är innehavare av K-Plussa-kort.

För mer information: Regiondirektör Heikki Tynjälä, Kesko Abp, Österbotten, tfn 050 5030 048.

Kesko

Kesko (www.kesko.fi) är en kunnig aktör inom detaljhandeln som via sina affärer ger konsumenterna livskvalitet varje dag. Till Keskos kedjeverksamhet hör cirka 2 000 affärer i Norden, Baltikum, Ryssland och Vitryssland.

###

EDITOR'S PICK:

Comments are closed.